Η Mega Brokers θα αναλάβει τη διαχείριση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου της Mercedes-Benz Ελλάς και την υποστήριξη της εταιρείας και

του Εξουσιοδοτηµένου δικτύου διανοµέων στις νέες πωλήσεις.

Η Mega Brokers και η Mercedes-Benz Ελλάς προχώρησαν σε συµφωνία για την συνεργασία µεταξύ των δυο εταιρειών στις ασφαλιστικές υπηρεσίες από την 01/01/2021.

Η Mega Brokers θα αναλάβει τη διαχείριση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου της Mercedes-Benz Ελλάς και την υποστήριξη της εταιρείας και του Εξουσιοδοτηµένου δικτύου διανοµέων στις νέες πωλήσεις. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι πελάτες της Mercedes-Benz Ελλάς θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από µια σειρά καινοτόµων προϊόντων και ασφαλιστικών λύσεων καθώς και από την µακρά εµπειρία και τεχνογνωσία της Mega Brokers.

Επίσης, οι πελάτες της Mercedes-Benz Ελλάς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαίες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς µε βάση τις ανάγκες τους.

Από την πλευρά της η Mega Brokers, θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική θέση που κατέχει στην ελληνική αγορά διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εργασιών της και θα επωφεληθεί από την συνεργασία µε τη Mercedes-Benz Ελλάς, µία εταιρεία που αποτελεί ηγετική δύναµη στο χώρο του αυτοκινήτου παγκοσµίως.

H κα Μάρω Γιαννακάκου, διευθύντρια Ασφαλιστικών & Χρηµατοδοτικών υπηρεσιών της Mercedes-Benz Ελλάς δήλωσε:

«Στη Mercedes-Benz Ελλάς κύριο µέληµά µας είναι η ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση του πελάτη µέσα από υπηρεσίες που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στα προϊόντα µας. Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία µε τη Mega Brokers, µία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ασφαλιστικών προϊόντων, έχουµε στόχο να αναβαθµίσουµε το ασφαλιστικό ταξίδι του πελάτη µέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται, προσαρµόζοντας ανάλογα τα ασφαλιστικά µας προϊόντα και υπηρεσίες στα νέα δεδοµένα».

Ο κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, Αντιπρόεδρος και Γενικός διευθυντήc της Mega Brokers δήλωσε:

«Η συµφωνία της Mega Brokers µε τη Mercedes-Benz Ελλάς αποτελεί µία συνεργασία µε πολλά οφέλη για τους πελάτες µας. Η επιλογή της Mega Brokers από µια κορυφαία αυτοκινητοβιοµηχανία όπως η Mercedes-Benz Ελλάς, αποτελεί για εµάς ιδιαίτερη τιµή και πρόκληση. Η Mega Brokers αποτελεί έναν οργανισµό που επενδύει συνεχώς σε υποδοµές, νέες τεχνολογίες και στελέχη. Χαιρόµαστε ιδιαιτέρως όταν οι πελάτες µας βρίσκουν προστιθέµενη αξία στις υπηρεσίες που δηµιουργούµε και παίρνουµε δύναµη για να συνεχίζουµε να ακολουθούµε το όραµα µας. Καλωσορίζουµε τη Mercedes-Benz Ελλάς στην οικογένεια της Mega Brokers».