Γ. Πατούλης: «Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού συνεργαζόμαστε δημιουργικά με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Προτεραιότητά

μας η δημιουργία υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί  με Δημάρχους της Αττικής προκειμένου να ενημερωθεί για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με στόχο τη δρομολόγηση των απαιτούμενων έργων, συναντήθηκε με το Δήμαρχο Ζωγράφου Β. Θώδα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Διευθυντής Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος, βρέθηκε η πορεία υλοποίησης των έργων που εκτελούνται από την Περιφέρεια στον Δήμο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε νέα υπό ένταξη έργα καθώς και σε ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του από την αποτελεσματική συνεργασία και επισήμανε ότι είναι σημαντική η στήριξη της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε το έργο της υπογειοποίησης κάδων, η υλοποίηση παρεμβάσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και η υλοποίηση δράσεων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά όπως τα pocket park σε γειτονίες του Δήμου.    Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπου υπάρχει ωρίμανση μελετών, αυτές να κατατεθούν άμεσα προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου υγείας επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση δράσεων που θα έχουν στόχο τους την πρόληψη είναι ανάγκη να βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Γ. Πατούλης έφερε ως παράδειγμα τα ΚΕΠ Υγείας τα οποία δημιουργούνται στους δήμους και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά σε επίπεδο πρόληψης. Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η τοπική ανάπτυξη θα επιτευχθεί μέσα από τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθμού. «Θα υποστηρίξουμε έμπρακτα όσους Δήμους έχουν ώριμες μελέτες για έργα που θα βελτιώσουν ποιοτικά και λειτουργικά τις ζωές των πολιτών, χωρίς χρονοτριβές. Προτεραιότητά μας η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην πρόληψη και την ασφάλεια της ζωής των πολιτών μας. Μέσα από μια δημιουργική συνεργασία με τους δήμους της Αττικής η Περιφέρεια συμβάλλει στην υλοποίηση υποδομών και έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».