Η COP26 πρέπει να γίνει το βήμα ώστε, να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση

της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της. Την ίδια στιγμή που αρχίζει η κρίσιμη Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή COP26 στην Γλασκώβη, τερματίστηκε ακόμα μια σύνοδος των G20 (σύνοδος των ηγετών των 20 πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη) με την παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» των ηγετών να ποζάρουν μπροστά από την Φοντάνα ντι Τρέβι, στην Ρώμη. Μια σύνοδος των G20 από τα παλιά! Μια σύνοδος των G20 που αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων, αφού οι συμμετέχοντες ηγέτες, παρά τις τυπικές εκκλήσεις τους, δεν προσφέρουν φιλόδοξες δεσμεύσεις ούτε για την τιθάσευση της κλιματικής αλλαγής, ούτε για την συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από τα επίπεδα των 1,5ο C.

Ίσως, οι μέχρι τώρα υποσχέσεις τους να ξεχάστηκαν στον δρόμο … Ακόμα και η επικεφαλής του ΔΝΤ (Γεοργκίεβα), σαφώς ενοχλημένη, καλεί τους ηγέτες των G20 να παρουσιαστούν «πιο φιλόδοξοι στην COP26». Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στην Γλασκώβη άρχισε και θα διαρκέσει μέχρι την 12.11.2021. Η COP26 στην Γλασκώβη είναι άκρως σημαντική, γιατί αποτελεί μια ευκαιρία ώστε, να γίνει η κριτική αποτίμηση της προόδου της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από το Σύμφωνο του Παρισιού, το 2015. Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται σε κλιματική κρίση, η COP26 είναι μια ευκαιρία να πιεστούν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες και χειροπιαστές δεσμεύσεις. Η COP26 πρέπει να γίνει το βήμα ώστε, να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της.