Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον λύκο που επέστρεψε με φυσικό τρόπο,

έπειτα από πολλά χρόνια στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, θα εφαρμοστεί από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

Πρόκειται για το «LIFE WILD WOLF», στο οποίο η Καλλιστώ είναι εταίρος και θα εφαρμοστεί σε οκτώ χώρες της Ευρώπης από μία κοινοπραξία που περιλαμβάνει πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, υπουργεία και αυτοδιοικητικές αρχές, αρχές προστατευόμενων περιοχών και δασαρχεία, κυνηγετικές ενώσεις και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις με συντονιστή το Ιταλικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας (IstitutodiEcologiaApplicata – IEA).

Το έργο έχει ως στόχο τη διαχείριση περιπτώσεων αλληλεπίδρασης του λύκου με ανθρώπινες δραστηριότητες και θα υλοποιηθεί σε αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας με έμφαση σε περισσότερο αστικοποιημένες περιοχές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της «Καλλιστώ» και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων το έργο θα επιδιώξει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον Δρυμό, ενώ θα εφαρμόσει τεχνικές και πρακτικές που αναμένεται να περιορίσουν την εξάρτηση των λύκων από ανθρωπογενείς πηγές τροφής σε περιαστικές περιοχές, και επομένως τις πιθανότητες υβριδισμού του είδους με σκύλους, συνεισφέροντας συνολικά στη διατήρηση ή ενίσχυση του φυσικού οικολογικού ρόλου του λύκου ως θηρευτή άγριων θηραμάτων και περιορίζοντας όσο το δυνατόν τις ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις του είδους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), εποπτευόμενος από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.