Η Χαρά Καφαντάρη, μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και συντονίστρια τμήματος Περιβάλλοντος

του κόμματος, συμμετείχε, στο πλαίσιο της 6 ης Έκθεσης Verde tec, στην Ημερίδα: “Επιτάχυνση της μετάβασης με κίνητρα σε όλο το φάσμα της Κυκλικής Οικονομίας - Οι προτάσεις του Forum Κυκλικών Πόλεων». Το Forum κυκλικών πόλεων είναι μια αισιόδοξη εθελοντική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2013.

Είναι ένα κανάλι διαλόγου εμπλεκόμενων στην Κυκλική Οικονομία, και στην οποία συμμετέχουν φορείς της βιομηχανίας, της παραγωγής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Οικονομίας, του ακαδημαϊκού χώρου, ενώ συμμετέχουν και 6 γεν. γραμματείς από 5 υπουργεία. Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο με τη χρήση υλικών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Από το γραμμικό μοντέλο: ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ πάμε σε ένα κυκλικό μοντέλο: ΠΡΟΛΗΨΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η αναγκαιότητα της κυκλικής οικονομίας ως δημόσιας πολιτικής απορρέει τόσο από τη συμφωνία της Συνθήκης των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, όσο και από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ, ως παγκόσμια πολιτική στρατηγική. Η εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας και η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στη χώρα μας απαιτεί καινοτομία, έρευνα, εξειδίκευση και την συμβολή των νέων επιστημόνων. Επίσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης σημαντική είναι η συμβολή των νέων ανθρώπων, αλλά κυρίως μια εκπαιδευτική διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει συμβατότητα της κυκλικής οικονομίας και με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, κάτι που σημαίνει ότι η κυκλική οικονομία είναι συμβατή με όλους τους κλάδους και με όλες τις κατευθύνσεις της οικονομίας. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain, αξιοποιώντας τη γνώση των νέων Ελλήνων επιστημόνων. Το 2017, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσθηκε ο Ν. 4496/2017 με τον όποιο μπήκαν οι πρώτες βάσεις για την κυκλική οικονομία στην πατρίδα μας, ενώ από το 2015 υπάρχει Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, από το 2016 τα Περιφερειακά Σχέδια σε όλη την Ελλάδα ενώ στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εντάξεις έργων στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, δηλαδή στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ που περιλαμβάνει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Εκπονήθηκε δε, Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και τον Απρίλιο 2019 έγινε το πρώτο φόρουμ κυκλικής οικονομίας με συμμετοχή εκτός του ΥΠΕΝ , της ΟΚΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κυκλική οικονομία περιλαμβάνει και την ανακύκλωση και τη βιομηχανική παραγωγή και την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου της Κυκλικής Οικονομίας απαιτούνται συνέργειες, όπως του επιχειρηματικού κόσμου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Παιδείας και άλλων φορέων. Η λογική των προστίμων για προώθηση στόχων της Κυκλικής Οικονομίας δεν είναι μονόδρομος. Απαιτούνται άμεσα η εφαρμογή κινήτρων για τους Δήμους/Πολίτες, όπως είναι το «πληρώνω όσο πετάω»(εφαρμόζεται μέχρι στιγμής πιλοτικά), το «επιβραβεύομαι όσο διαχωρίζω», τα τέλη στην κατανάλωση μιας χρήσης προϊόντων, το τέλος ταφής (πρόβλημα για τους υποχρηματοδοτούμενους Δήμους) κ.α. Κίνητρα επίσης και για τις επιχειρήσεις, όπως είναι η διαβάθμιση περιβαλλοντικών εισφορών διευρυμένης ευθύνης παραγωγών, τα χρηματοδοτικά κίνητρα, οι ενισχύσεις κλπ.