ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΩΣ «ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ» ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Με μια «κατεπείγουσα και αιφνιδιαστική» εγκύκλιο στις 15-3-2024 το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προκειμένου να εφαρμοστεί ο
Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον Δασικών εκτάσεων,
καλούν τους Δήμους όλης της χώρας μέχρι το τέλος Μαρτίου όπως:
• Συγκροτήσουν τριμελείς επιτροπές (οι οποίες απαρτίζονται από έναν
Δασολόγο ή Γεωπόνο, έναν Μηχανικό και έναν υπάλληλο του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας του κάθε Δήμου) που θα διενεργήσουν κατά την
αντιπυρική περίοδο τις αυτοψίες-δειγματοληπτικούς ελέγχους και βεβαιώσεις
προστίμων.
• Ενημερώσουν τους Δημότες για την ισχύ του κανονισμού και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.
• Μεριμνήσουν, στην περίπτωση οικισμών που περικλείονται από δασική ή
δασώδη έκταση για την ασφαλή εκκένωση του οικισμού σε περίπτωση
έκτακτου συμβάντος.
Οι Δημότες μάλιστα απειλούνται με μεγάλα πρόστιμα σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης.
Από φιρμάνια η κυβέρνηση μας έχει χορτάσει, όμως προσλήψεις στις
Υπηρεσίες Πρασίνου στους Δήμους έχουν να γίνουν από το 2009!!!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για μια ακόμη φορά δηλώνει
προς τη κυβέρνηση πως χωρίς προσλήψεις προσωπικού και χωρίς πόρους στη
Τοπική Αυτοδιοίκηση οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας δεν θα γίνουν
ούτε οι φοροεισπράκτορες, ούτε οι «ρουφιάνοι» της γειτονιάς.
Το σοβαρό θέμα ζωής και θανάτου της Πολιτικής Προστασίας όπως
τραγικά το ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους
εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση, τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο
προσωπικό.

Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά καλούμε τους συναδέλφους στις Υπηρεσίες
Πρασίνου να απέχουν (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ) από κάθε
διαδικασία ελέγχων και επιβολής προστίμων στους Δημότες.
Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. που γνωρίζει τις τραγικές
ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό των Δήμων να πάρει άμεσα θέση στο
συγκεκριμένο θέμα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                                      Γιάννης Τσούνης