Ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης θέτω τρία ερωτήματα προς τη

Δημοτική Αρχή για το σοβαρότατο ζήτημα που έχει προκύψει με το ΚΑΠΗ Παλαιάς
Φώκαιας:
1. Πότε έλεγε αλήθεια η διοίκηση: Την Δευτέρα 23/11 όταν υποστήριζε στο
Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπήρχε σκέψη για μεταστέγαση του ΚΑΠΗ ή την
Τρίτη 24/11 όταν στο Δελτίο Τύπου του Αριστόδικου υποστήριζε ότι το ΚΑΠΗ
θα ανακαινιστεί;
2. Επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι κανένα θεσμικό όργανο δεν αποφάσισε για την
μεταφορά του εξοπλισμού του ΚΑΠΗ, ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία της
μεταφοράς του εξοπλισμού και ποιοι το γνώριζαν;
3. Θα αναληφθεί από κάποιον αρμόδιο η ευθύνη για αυτές τις εξωθεσμικές
πρωτοβουλίες, κάποιες από τις οποίες είναι απολύτως παράνομες;
Τα πιο πάνω ερωτήματα είναι τα απολύτως αυτονόητα ερωτήματα που οφείλει να
θέσει η αντιπολίτευση, ως ο θεσμός που ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και η
υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να απαντήσει, άπτεται της δεοντολογίας και της
διαφανούς λειτουργίας της.
Εμείς αναμένουμε απαντήσεις. Αναμένουμε επίσης- και μάλιστα άμεσα- την πλήρη
επαναφορά του ΚΑΠΗ στην κανονικότητα.

Γιώργος Σωφρόνης
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Σαρωνικού