Στις αρχές του 2020 ο Δήμος Ωρωπού είχε στη δύναμη του μόλις πέντε κακοσυντηρημένα

απορριμματοφόρα για να επιχειρούν καθημερινά στην αποκομιδή των απορριμμάτων στην τεράστια επικράτεια του Δήμου των 340 τ.χλμ.

Μέσα σε τρία χρόνια συντελέστηκε ένας άθλος από τη Δημοτική Αρχή με την ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας. Με την προμήθεια 23 υπερσύγχρονων μηχανημάτων (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, pic up, βαν) με 1.150 νέους κάδους, με σχεδιασμό για τα βιοαπόβλητα, με την κατασκευή του νέου Σ.Μ.Α., με λύση για τα σύμμεικτα (προϊόντα κλαδέματος) αλλά και σειρά άλλων παρεμβάσεων που ενισχύουν καθημερινά την υπηρεσία καθαριότητας.

Και όλα αυτά, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης στην τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28/12), έγιναν μέσα από χρηματοδοτήσεις που εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημότης και φυσικά χωρίς να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη.