«Κανένας μόνος του στην κρίση», είναι το σύνθημα- δέσμευση για έμπρακτη αλληλεγγύη που επιδεικνύει ο Δήμος Λαυρεωτικής -μοναδικός στην Αττική που εφαρμόζει σχετικό πρόγραμμα απασχόλησης για

τους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη μορφή ανεργίας δίνοντας τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε συμπολίτες μας που η κρίση τούς απέκλεισε από την αγορά εργασίας, σημειώνει ο δήμαρχος Δημ Λουκάς, ανακοινώνοντας ότι «Μέχρι σήμερα 7 συμπολίτες μας είναι στο πρόγραμμα, ενώ το επόμενο διάστημα θα προσληφθούν μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Λαυρεωτικής (ΔΑΝΕΤΑΛ) επιπλέον 30 μακροχρόνια άνεργοι. Οι εργαζόμενοι αυτοί εντάσσονται στο τεχνικό προσωπικό του Δήμου και επιχειρούν καθημερινά στο Λαύριο, στην Κερατέα, την Καμάριζα και στους οικισμούς. Ταυτόχρονα ασχολούνται με τη συντήρηση των σημαντικών δομών του Δήμου μας, της Υγείας, της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού»