Δρομολογήθηκε η αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κερατέας,

με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μετά τη συνυπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ).

Το έργο προϋπολογισμού 868.000 ευρώ, αποσκοπεί στην πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων νερών, την εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής και την προστασία της δημόσιας υγείας ΦΠΑ. Περιλαμβάνει δε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κερατέας, η οποία βρίσκεται σε οικόπεδο 23 στρεμμάτων εντός του βιοτεχνικού πάρκου Κερατέας και δέχεται τα αστικά λύματα της πόλης της καθώς και τα προεπεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ Κερατέας.