Επιδότηση των εσωτερικών ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης

«Ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την υλοποίηση από πλευράς του Υπ. Περιβάλλοντος και του Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Γραφάκου των ενεργειών και των προτάσεων που κάναμε ως Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα ως Δήμαρχος Κρωπίας για την επιδότηση και των εσωτερικών ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης. Μια δίκαιη επιδότηση με κοινωνικό πρόσημο για τους πολίτες, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ακρίβειας που έχουν πλήξει τα νοικοκυριά. Επισημαίνεται ότι είχε ικανοποιηθεί και το αίτημά μας για τις δωρεάν εξωτερικές συνδέσεις. Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ενεργοποιεί στο επόμενο διάστημα το Πρόγραμμα με τίτλο «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», στο πλαίσιο του άρθρου 170 του ν. 4951/2022 για την παροχή οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης των ιδιωτικών ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Δήμου ή της οικείας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Ο Δήμος Κρωπίας θα συμμετέχει με προσωπικό του στο πρόγραμμα ώστε να γίνει η ορθή υλοποίηση από τους χρήστες για τη διασφάλισή τους ως προς την συγχρηματοδότηση. Tέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια για άλλη μια φορά τον Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κ.Μ.Γραφάκο».

Ο Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτριος Ν. Κιούσης