Η διοίκησή μας παρά τις καθυστερήσεις του παρελθόντος κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου που βελτιώνει

τις υποδομές των δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας.

Μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής και την απαραίτητη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, δημοπρατήθηκε το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος» προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020,συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και δημοτικών έργων Στέφανο Κριεμάδη, επισκέφθηκαμε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνυπογράψαμε με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου Δήμητρα Ασημάκη τη δανειακή σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.