Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος συναντήθηκε

με το διοικητή της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χ. Ροϊλό και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Β5 Δ. Μαυροειδάκο για ζητήματα σχετικά με την υποστήριξη δομών σε τεχνικό επίπεδο και τη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη στη Δυτική Αθήνα. Επισημάνθηκε, επιπλέον, η άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των αυξημένων και έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας COVID-19, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας με συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα με τους συναρμόδιους φορείς.