Στην ανακοίνωση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττικής/ Ανταρσία

σε κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ στις 26/7/2020 θέσαμε αναλυτικά μια σειρά ζητήματα που αφορούν τη  λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και παρεμποδίζουν την ενημέρωση και προετοιμασία των παρατάξεων και την ολοκληρωμένη τοποθέτηση τους,  ακυρώνουν τον έλεγχο και την διαφάνεια και τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης των περιφερειακών συμβούλων και των πολιτών ενώ οδηγούν στην  πλήρη απαξίωση των συνεδριάσεων και την υποβάθμιση ακύρωση της δυνατότητας συζήτησηςΑυτά στοχεύουν στο να εξασφαλίσει η περιφερειακή αρχή τον έλεγχο του περιφερειακού συμβουλίου και των αποφάσεων.

Ιδιαίτερα – με απτά παραδείγματα - αναδείξαμε το πόσο προσχηματικά επικαλείται η περιφερειακή αρχή, τον κίνδυνο μετάδοσης του covid19, για να συνεχίσει αναιτιολόγητα την διαδικασία των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη.

Δεδομένου ότι αγνοήθηκαν τόσο οι παρατηρήσεις μας όσο και οι παρατηρήσεις των άλλων παρατάξεων που πήραν θέση για το θέμα αυτό σας δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετέχουμε στη 13η συνεδρίαση στις 29/7 δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την έμπρακτη και έντονη διαμαρτυρίας μας. Σας καλούμε να οργανώσετε την επόμενη συνεδρίαση με κανονική δια ζώσης συνεδρίαση και με όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπεται.

Για την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική/Ανταρσία σε κυβέρνηση–ΕΕ–ΔΝΤ

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Αλεξίου Έλλη

Τουλγαρίδης Κώστας