Υπογράφηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα

η απόφαση για τη μεταφορά των 8.000 τόνων δεματοποιημένου υπολείμματος, από την επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων, από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νότιας Κέρκυρας στον νομίμως λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Παλαίρου, στη θέση Κακοπετριά του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας. Για την εκτέλεση του έργου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 900.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ.