-       Η ταφή απορριμμάτων έχει μειωθεί κάτω από 80%, ενώ σε τρεις

περιφέρειες της χώρας, έχει μειωθεί κάτω από 50%

-       Δεν τίθεται κανένα ζήτημα ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση του νερού -
Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες και κυρίως ισχυρότερες
διαδημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

Ο Μανώλης Γραφάκος είναι ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα. Έχει στα χέρια του
το «βαρύ» χαρτοφυλάκιο για όλες τις μεγάλες τομές – μεταρρυθμίσεις που
πρέπει να γίνουν τόσο στη διαχείριση των αποβλήτων (και λυμάτων) στη
χώρα μας, όσο και στην ορθή διαχείριση του νερού καθώς και στα έργα
υποδομής αποχέτευσης.

Στην αποκλειστική του συνέντευξη στην Today Press, μιλά εφ’ όλης της
ύλης. Για τις νέες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, για το κυβερνητικό
σχέδιο για την Ανακύκλωση, για τις νέες Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης,
αλλά και για το αυξανόμενο τέλος ταφής στους Δήμους.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΘΑ ΛΕΚΚΑΚΟΥ