Υπεγράφη στις 24/05/2023, η σύμβαση του έργου “Ολοκλήρωση επέκτασης Β’ φάσης και αποκατάσταση Α’ φάσης ΧΥΤΑ Κασσάνδρας”.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε καθώς ήταν και η μόνη εταιρεία που κατέθεσε προσφορά. Η ανάδοχος ανέλαβε το έργο με προσφορά στα 12,6 εκατ. (αξία με ΦΠΑ 15,6 εκατ. ευρώ). Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 17,3 εκατ.). Η διάρκεια της σύμβασης φτάνεις στους 78 μήνες.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται:

i. Η ολοκλήρωση της επέκταση της Β΄ Φάσης και της αποκατάστασης της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας. Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

• Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους απαραίτητης συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας

• Αποκατάσταση του υφιστάμενου κυττάρου απόθεσης

• Αποκατάσταση του κατά παράβαση κυττάρου απόθεσης

• Κατασκευή μίας νέας κλίνης υγειονομικής ταφής

• Κατασκευή μίας πρόσθετης κλίνης υγειονομικής ταφής ενδιαμέσως της ως άνω αναφερθείσας και του υφιστάμενου κυττάρου απόθεσης

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ)

 

 

ypodomes.com