Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Τριτοκοσμικές εικόνες στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και ενώ υπάρχει λύση,

αφήνουν χιλιάδες τόνους σύμμεικτα απορρίμματα εκτεθειμένα στον ήλιο, ιδικά αυτή την περίοδο που επικρατούν καθημερινά  πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτανάφλεξης των απορριμμάτων.

Είναι γεγονός, ότι και λόγο της τουριστικής σεζόν που διανύουμε, η αύξηση των σύμμεικτων απορριμμάτων στο νησί είναι αναπόφευκτη με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων που έχουν αποδέκτη την ΜΕΑ Κοζάνης. Παράλληλα, αυτό δημιουργεί και έντονο πρόβλημα στο έργο της αποκατάστασης των τριών κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στην Κέρκυρα που έχει αναλάβει γνωστή κοινοπραξία.

Αυτή την στιγμή όμως, ο όγκος των απορριμμάτων σε ύψος έχει ξεπεράσει τα 15 μέτρα ενώ παράλληλα έχει εξαπλωθεί και στον χώρο που γίνεται η δεματοποίηση, αλλά, έχει επεκταθεί και στον χώρος της κομποστοποίησης.

Σύμφωνα λοιπόν και με το ρεπορτάζ, αν ο μη γένοιτο γίνει αυτανάφλεξη των απορριμμάτων, η πυρκαγιά θα είναι πολύ δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο, αφού τα υπάρχοντα μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, δεν επαρκούν. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό, η πυρκαγιά να επεκταθεί και στα 3 κύτταρα που είναι προς αποκατάσταση και φυσικά, μπορεί ακόμα να επεκταθεί η πυρκαγιά στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση που λειτουργεί, αυτή της ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου ΧΥΤΑ .

Εκτός των άλλων, μια πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αφού ως γνωστό μολύνονται, ατμόσφαιρα, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα κλπ της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύση που προτείνει η κοινοπραξία για την αποσυμφόρηση του χώρου είναι, να μεταφερθούν οι χιλιάδες τόνοι παλαιών και νέων απορριμμάτων στο σημείο του έργου Αποκατάστασης ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα στον κενό χώρο μέχρι το τελικό ανάγλυφο στον οποίο θα γίνει κάλυψη με μεμβράνες, διευθέτηση ομβρίων υδάτων και στο τέλος φύτευση.  

Πάντως, αυτή η λύση εκτός των άλλων είναι και οικονομική, αφού θα συμπληρωθεί ο χώρος και δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά, αλλά θα γίνει και εξοικονόμηση χρημάτων, αφού οι παραπάνω ποσότητες απορριμμάτων δεν θα οδηγηθούν προς διάθεση σε κάποια ΜΕΑ εκτός του νησιού, κάτι που σημαίνει μεγάλο κόστος μεταφοράς και τελικής διάθεσης.

Ελπίζουμε ο Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να δώσουν λύση ώστε να αποσυμφορηθεί ο χώρος από όλο αυτό τον όγκο απορριμμάτων που όπως επισημάναμε, μπορεί να γίνει η αιτία για μεγάλες καταστροφές λόγω πυρκαγιάς .