Πίσω κάνει η Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ μετά την αποδοχή της ένστασης από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που κατέθεσαν 2 από

τις 5 εταιρείες για τον διαγωνισμό και μετά από την χθεσινή άτυπη διαπραγμάτευση που έγινε στο ιστορικό Δημαρχείο στο Σαν Τζάκομο. ‘

Όπως ισχυρίζονται εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετείχαν στη χθεσινή διαδικασία περιμένουν να δουν νέα τεύχη προκήρυξης τα οποία να συμπεριλάβουν τις αλλαγές που πρότειναν σύμφωνα με τη δέσμευση της Προέδρου του δημοτικού ΦΟΔΣΑ και Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών επισημαίνουν ότι τα ζητήματα και οι προβληματισμοί που έθεσαν δεν είναι ποσοτικοί, αλλά ποιοτικοί που σχετίζονται με την αλλαγή των κριτηρίων. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ισχυρίζονται ότι προσπάθησαν και στην ανοιχτή διαβούλευση – διαπραγμάτευση και στις θέσεις που κατέθεσαν, να πετύχουν τους όρους ενός δίκαιου και αντικειμενικού διαγωνισμού, ο οποίος να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το μέγιστο τεχνικό και οικονομικό αποτέλεσμα για το δημόσιο καλό, κάτι που δεν επετεύχθη και για αυτό προχώρησαν στις προδικαστικές ενστάσεις.

Ένα από τα σημεία που εκφράζουν την αντίθεση τους και τον προβληματισμό τους είναι ότι, δυο φορές έχει γίνει άτυπη διαπραγμάτευση, όπου πάνε οι εταιρείες και λένε τις απορίες τους και στις δύο φορές δεν προσήλθε ο μελετητής, αλλά κάποιο στέλεχος του ΣΥΔΙΣΑ. Κατά την χθεσινή διαπραγμάτευση η απερχόμενη Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ αποδέχτηκε τις ενστάσεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών και είπε ότι κατά 80-% με 85% θα επέλθουν αλλαγές για να ξαναδούν εκ νέου τα τεύχη δημοπράτησης, όπερ σημαίνει ότι θα χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης, όταν η Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ ή του δημοτικού ΦΟΔΣΑ είπε ότι αποδέχεται τις ενστάσεις των εταιρειών και θα προχωρήσει σε αλλαγές στα τεύχη της δημοπράτησης, στέλεχος του ΦΟΔΣΑ που παρευρισκόταν στη διαδικασία, είπε στους εκπροσώπους των εταιρειών «θα σας δώσουμε μάλιστα και ένα χαρτί», για να αντιδράσουν εκ νέου οι εκπρόσωποι των εταιρειών λέγοντας ότι «αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι, να τις ανεβάσεις στο σύστημα τις όποιες αλλαγές».

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις επιφυλάξεις τους και τις ενστάσεις τους για την όλη διαγωνιστική διαδικασία εκφράζουν στελέχη μεγάλων εταιρειών που έχουν κατασκευάσει το εργοστάσιο της ΔΙΑΔΥΜΑ στη Κοζάνη και της Ηπείρου

Οι ισχυρισμοί που διατυπώνουν οι εταιρείες είναι ότι υπήρχαν φωτογραφικές διατάξεις όσον αφορά τον εξοπλισμό. Υπήρχαν διατάξεις που δεν βοηθούσαν τη συμμετοχή, αλλά αντιθέτως απέτρεπαν την συμμετοχή και δημιουργούσαν ένα πλαίσιο μη υγιούς ανταγωνισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προκήρυξη ευνοούσε ομάδες έργου με συγκεκριμένα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, εις βάρος εταιρειών που έχουν κατασκευάσει με άριστο τρόπο αντίστοιχα εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό με βάση πως με βάση αυτά τα “εξειδικευμενα” χαρακτηριστικά μια μικρού μεγέθους εταιρεία, που δεν έχει να επιδείξει κατασκευαστικά μεγάλα έργα, έπαιρνε βαθμολογία καλύτερη από εταιρείες κολοσσούς με τεράστια κατασκευαστική εμπειρία. Μια από τις μεγάλες αντιρρήσεις και ενστάσεις των εταιρειών, οι οποίες ενίστανται σε συγκεκριμένους όρους της προκήρυξης, είναι ότι πρέπει να βαθμολογούνται κριτήρια που να σχετίζονται με το τελικό αποτέλεσμα και όχι με συγκεκριμένα επουσιώδη χαρακτηριστικά. Φέρνουν μάλιστα για παράδειγμα ότι στην προκήρυξη περιγράφεται μια όσμωση που θα κάνει ένα φίλτρο το οποίο προέρχεται από αποκλειστική αντιπροσωπεία με την εταιρεία που το παράγει.

Οι περιγραφές που έχει βάλλει για το φίλτρο είναι απαράδεκτες λένε οι καλά γνωρίζοντες γιατί έχει ph από 1 μέχρι 15 και η συγκεκριμένη εταιρεία που παράγει το συγκεκριμένο φίλτρο, συμβαίνει να είναι συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που εμπλέκεται στο διαγωνισμό.

Αυτό είναι ένα ακόμη σημείο που το χαρακτηρίζουν σαν φωτογραφική διάταξη.

Μετά την χθεσινή άτυπη διαπραγμάτευση οι εκπρόσωποι των εταιρειών βρίσκονται σε αναμονή, ενώ πλέον χάνεται πολύτιμος χρόνος για να προχωρήσει η διαδικασία και να αρχίσει να κατασκευάζεται το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

 

corfutvnews.gr